Dringend eigen gebruik

Indien u het verhuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik dan kan de rechter de huurovereenkomst ontbinden. Van dringend eigen gebruik is bijvoorbeeld sprake als u de woonruimte of het bedrijfspand zelf wilt gaan gebruiken, renoveren of slopen.

Huurovereenkomst beëindigen op grond van dringend eigen gebruik

Indien u de woonruimte of bedrijfsuimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik dan kan de rechter de huurovereenkomst ontbinden.

Het komt voor dat u de woning of het bedrijfspand nodig heeft voor dringend eigen gebruik, bijvoorbeeld omdat u of uw familieleden een woning of bedrijfspand zelf willen gaan gebruiken. Het kan ook zijn dat u een renovatie wilt uitvoeren die niet mogelijk is zonder beëindiging van de huurovereenkomst, of dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. U dient eerst zelf de huur op te zeggen. Deze opzegging dient aan diverse vereisten te voldoen:

- de opzegging dient per aangetekende brief te geschieden;
- de opzegging moet worden gericht aan alle (mede-)huurders;
- minimaal 3 maanden opzeggingstermijn, plus 1 voor elk huurjaar, tot een maximum van 6 maanden;
- vermelding en onderbouwing van de opzeggingsgrond "dringend eigen gebruik";
- verzoek de huurder binnen 6 weken schriftelijk mee te delen of er wordt ingestemd met de opzegging.

Mocht uw huurder niet binnen 6 weken instemmen of reageren, dan dient er een gerechtelijke procedure te worden opgestart om het huurcontract door de rechter te laten beëindigen. Immers als uw huurder niet instemt met de beëindiging loopt de huurovereenkomst door gezien de overeengekomen huurtermijn of huurbescherming. 

Onze juristen procederen voor u tegen en lage kosten

Voor het voeren van gerechtelijke procedures is specialistische kennis van huur- en procesrecht vereist. De ervaren juristen van Ontruimingsvonnis.nl beschikken over deze kennis en kunnen u al het werk uit handen nemen voor een vast tarief van slechts € 999,00 (incl. BTW, griffierecht, betekeningskosten). Voor dit bedrag voeren wij de gehele procedure bij de kantonrechter, in heel Nederland en ongeacht de duur van de procedure en hoeveelheid werk. Zo komt u niet voor verrassingen te staan!

Leg uw zaak kosteloos aan onze juristen voor!

Neem contact met ons op en een van onze juristen beoordeelt gratis en vrijblijvend of uw zaak door ons in behandeling kan worden genomen. U wordt geadviseerd over de juridische haalbaarheid van uw zaak.