[bezoek onze website]

NAAM HUURDER
ADRES HUURDER
POSTCODE PLAATS HUURDER


PLAATS, DATUM


Betreft: huurachterstand


Geachte heer/mevrouw,

U bent huurder van de WONING/BEDIJFSPAND aan het adres ADRESHUURDER en bent hiervoor een maandelijkse huur van € MAANDHUUR verschuldigd. Uit onze administratie blijkt dat u een huurachterstand heeft van € HUURACHTERSTAND.

Ik verzoek u binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief de huurachterstand te voldoen op rekening REKENINGNUMMER ten name van TENAAMSTELLING REKENING.

Bij het onbetaald laten van de huurachterstand zullen wij de vordering ter incasso geven. Ik ga ervan uit dat u het niet zover laat komen.

Met vriendelijke groet,


NAAM VERHUURDER