[bezoek onze website]

AANGETEKEND MET HANDTEKENING RETOUR

NAAM HUURDER
ADRES HUURDER
POSTCODE PLAATS HUURDER
PLAATS, DATUM


Betreft: huurverhoging


Geachte heer/mevrouw,

Conform de richtlijnen van het Ministerie van VROM wordt met ingang van DATUM de maandelijkse huur verhoogd met PERCENTAGE % . De huurprijs bedraagt vanaf DATUM een bedrag van HUURPRIJS.
 
Indien u bezwaar heeft tegen deze huurverhoging, dan kunt u uw bezwaar tot DATUM schriftelijk bij mij indienen.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


NAAM VERHUURDER