[bezoek onze website]

AANGETEKEND MET HANDTEKENING RETOUR

NAAM HUURDER
ADRES HUURDER
POSTCODE PLAATS HUURDER
PLAATS, DATUM


Betreft: opzegging huurovereenkomst


Geachte heer/mevrouw,

U huurt van mij de woning aan het adres ADRESHUURDER te PLAATS HUURDER.

Vanwege [OPZEGGINGSGRONDEN], ben ik  genoodzaakt om de huurovereenkomst per DATUM te beëindigen.

Ik verzoek u het gehuurde uiterlijk op DATUM te ontruimen en leeg en schoon op te leveren. Voor de oplevering van het gehuurde, zal in overleg met u een inspectie plaatsvinden om het gehuurde te beoordelen.

Ik verzoek u mij binnen een termijn van zes weken na dagtekening van deze brief te vertellen of u akkoord gaat met deze opzegging.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


NAAM VERHUURDER