[bezoek onze website]

Toelichting bij brief huurverhoging 

1.    De verhuurder dient het voorstel tot huurverhoging per aangetekende post toe te sturen.

2.    De verhuurder dient een herinnering te sturen binnen zes weken na ingangsdatumdatum voorgestelde huurverhoging.

3.    De verhuurder heeft de mogelijkheid om, binnen zes weken ingangsdatumdatum voorgestelde huurverhoging, de huurcommissie te verzoeken om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurverhoging.

4.    De huurder heeft drie maanden na ingangsdatumdatum voorgestelde huurverhoging de tijd om bij de huurcommissie bezwaar tegen de huurverhoging te maken.

5.    Indien huurder geen bezwaar maakt dan wordt het voorstel geacht te zijn overeengekomen.