Overlast

De kantonrechter kan het huurcontract op uw verzoek beëindigen indien de huurder van uw woning of bedrijfsruimte overlast veroorzaakt.

Huurovereenkomst ontbinden vanwege overlast

Overlast die wordt veroorzaakt door uw huurder kan voor de rechter voldoende reden zijn het huurcontract te ontbinden.

Onder overlast van uw huurder kunnen veel zaken vallen, waaronder bijvoorbeeld geluidsoverlast, overlast als gevolg van huisdieren, prostitutie, drugs- en/of alchoholgebruik, het verhandelen van drugs of auto’s vanuit een woning, enzovoort. Indien uw huurder structurele overlast veroorzaakt en u doet daar niets aan, dan kunt u in rechte worden betrokken. Uw eventuele andere huurders kunnen vermindering van de huur vorderen. Ook kunnen zij of omwonenden afdwingen dat u een ontruimingsprocedure start. U dient dus maatregelen te nemen om de overlast zo snel mogelijk te beëindigen.

Blijft de overlast voortduren, dan dient u een gerechtelijke procedure te starten om de huurovereenkomst te laten ontbinden door de rechter. U kunt het huurcontract immers vaak niet opgzeggen gezien de huurbescherming of contractstermijn. 

De rechter zal toetsen of u er voldoende aan heeft gedaan de overlast op andere wijze te doen eindigen. Uw dossier dient daarom bij voorkeur twee aanmaningen om de overlast te beëindigen te bevatten, voldoende klachten (schriftelijk vastgelegd en liefst van meerdere omwonenden), en liefst ook stukken waaruit blijkt dat is overlegd met de politie of andere instanties.

Onze juristen procederen voor u tegen en lage kosten

Voor het voeren van gerechtelijke procedures is specialistische kennis van huur- en procesrecht vereist. De ervaren juristen van Ontruimingsvonnis.nl beschikken over deze kennis en kunnen u al het werk uit handen nemen voor een vast tarief van slechts € 999,00 (incl. BTW, griffierecht, betekeningskosten). Voor dit bedrag voeren wij de gehele procedure bij de kantonrechter, in heel Nederland en ongeacht de duur van de procedure en hoeveelheid werk. Zo komt u niet voor verrassingen te staan!

Leg uw zaak kosteloos aan onze juristen voor!

Neem contact met ons op en een van onze juristen beoordeelt gratis en vrijblijvend of uw zaak door ons in behandeling kan worden genomen. U wordt geadviseerd over de juridische haalbaarheid van uw zaak.