Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Geen voortzetting huur na overlijden moeder, ontruiming toegewezen

05 Oct 2012

De zoon van de overleden huurder beroept zich op voortzetting van de huurovereenkomst omdat er sprake was van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Conform artikel 7:268 lid 3 BW dient er voor voortzetting van de huur in ieder geval sprake te zijn van het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding, financiële gegoedheid en het beschikken over een huisvestingsvergunning. Nu de zoon geen huisvestingsvergunning heeft, kan er geen sprake zijn van voortzetting van de huurovereenkomst. De zoon verblijft daarom zonder recht of titel in de woning en de ontruiming wordt dan ook toegewezen.Lees meer