Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Verboden ingebruikgeving aan derde leidt tot ontbinding huurovereenkomst

13 Oct 2012

Hoger beroep tegen ontbinding van de huurovereenkomst. Huurder heeft de woning tweemaal in gebruik gegeven aan derden. Dit op zich is een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn plichten uit de huurovereenkomst die ontbinding rechtvaardigt, tenzij er sprake is van een tekortkoming van zodanige aard of geringe betekenis is dat deze de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Huurder voert aan dat hij steeds zijn hoofdverblijf in het gehuurde heeft gehad en slechts twee maal tijdens zijn vakantie kortdurend zonder winstoogmerk de woning in gebruik heeft gegeven aan derden. De rechter beslist dat aan het gebruik door derden beide keren een einde is gekomen door ingrijpen van buitenaf én zonder dat duidelijk is geworden hoe lang de derden reeds in de woning verbleven. Daarnaast heeft huurder onvoldoende controle uitgevoerd over hoe en door wie de woning werd gebruikt. De rechter bekrachtigt de uitspraak van de rechter van de kantonrechter.Lees meer