Vonnissen

Hier vindt u veel recente huurrecht jurisprudentie met name op het gebied van ontruiming en ontbinding van de huurovereenkomst.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databankTerme de grace niet toegewezen, huurovereenkomst ontbonden

27 Sep 2012

Terme de grace niet toegewezen aangezien huurder niet heeft gesteld of aannemelijk gemaakt dat hij binnen 1 maand de huurachterstand geheel kan voldoen. De huurovereenkomst wordt gezien de achterstand van vier maanden door de kantonrechter ontbonden.Lees meerOverlast huurder leidt tot ontbinding huurovereenkomst

12 Sep 2012

Huurder veroorzaakt overlast die onder andere bestaat uit dreigementen, harde muziek, stampen, laten vallen van gewichten. De politie is herhaaldelijk aan de deur geweest en de buren en omwonenden voelen zich niet meer veilig en op hun gemak. Onder deze omstandigheden prevaleert het recht van de buren en omwonenden op een ongestoord woongenot boven dat van gedaagde. De huurovereenkomst wordt dan ook door de kantonrechter ontbonden.Lees meerOntruiming na beeïndiging van overeenkomst met Staat

20 Jul 2012

Vordering in kort geding toegewezen. De Staat vordert ontruiming van de door gedaagde in gebruik zijnde ruimte. De Staat is eigenaar van een kasteel welke een beleids en publieke functie heeft. Voor beide functies doet de Staat een aanbeveling ten behoeven van cateringsdiensten. De Staat heeft naar aanleiding van deze aanbesteding met gedaagden een "overeenkomst cateringdiensten" afgesloten.

Nadat de overeenkomst 2 keer is verlengt deelt de Staat aan gedaagde mee dat er een nieuwe aanbestedingsprocedure zal plaatsvinden. Eind december 2011 vindt deze aangekondigde aanbevelingdprocedure plaats, gedaagde schtijft zich hiervoor in. De Staat besluit om de opdracht tot de cateringdiensten met een ander bedrijf aan te gaan. De vordering van gedaagde tegen dit besluit zijn door de voorzieningenrechter niet toegewezen. De overeenkomst wordt per 31 mei schriftelijk door eiser beeïndigt.

Gedaagden stelt dat de overeenkomt met de Staat is de kwalificeren als een huurovereenkomt en doet beroep op huurbescherming.

De rechter komt tot de conclusie dat er in deze geen sprake is van een huuroveroveenkomst. Volgens de rechter ligt in de overeenkomst de nadruk op de levering van diensten en niet op het gebruiksrecht van ruimten. Ook acht de rechter niet gebleken of gesteld dat het huurelement een overheersend karakter had in de overeenkomst. Het feit dat de activeiten in verband met verbouwing elders in het kasteel hebben plaatgevonden, geeft aan dat de ruimte niet doorslaggevend was in de overeenkomst.

Gedaagden wordt veroordeld tot ontruiming op straffe van een dwangsom van €10.000 pr dag tot een maximum van €200.000,-.Lees meerWegens aanhoudende overlast vordering tot ontruiming toegewezen

13 Jun 2012

Verhuurder eist ontruiming van een woning waar aanhoudende overlast plaatsvindt jegens -veelal- oudere bewoners in het complex waar het gehuurde onderdeel van is. Huurder veroorzaakt overlast zoals: geluidsoverlast door harde muziek, 's nacht aanbellen en aankloppen bij buren, bespelen van een gitaar in de binnentuin met daarbij vals gezang en in dronken toestand liggen op het pad naast het complex.

Huurder heeft ook met een grote koksmes in het complex rondgelopen en daarmee de overige bewoners ernstig geïntimideerd. De politie is toen ingeschakeld en heeft het mes van huurder afgenomen. Hier op volgend heeft huurder een bewoner bedreigd om nooit meer de politie te bellen. Het gedrag van de huurder zorgt er voor dat de overige bewoners zich niet meer veilig voelen, de bewonders zijn bang voor de huurder. Verhuurder heeft huurder te kennen geven dat er herhaaldelijk over hem wordt geklaagd en dat hij maatregelen moet treffen om de overlast te beeïndigen. Vooralsnogblijft de overlast aanhouden. Verhuurder is van mening dat de huurder tekortschiet in zijn verplichitingen als huurder.

De rechter is van oordeel dat de overlast toewijzing van de gevorderde ontruiming rechtvaardigt. De overlast is aan te merken als een enstige tekortkoming in de plichten van de huurder die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

De verordening wordt toegewezen, huurder dient de woning te ontruimen en te verlaten.Lees meerOntruiming wegens exploitatie van sexinrichting in een huurwoning

12 Jun 2012

In een huurwoning is tijdens een politiecontrole de exploitatie van een sexinrichting gecontateerd. De huurder van de woning was niet in het bezit van een exploitarievergunning voor een sexinrichting. Hier op volgend heeft de huurder van de woning een bestuurlijke waarschuwing van de burgermeester ontvangen.

De verhuurder is van mening dat de verhuurder in strijd is met de huurovereenkomt en de algemene voorwaarden door derden gebruik te laten maken van het gehuurde. Verder heeft de verhuurder spoedeisend belang bij een vordering tot ontruiming omdat de huurder voor overlast zou zorgen. Verhuurder krijgt nog steeds klachten van buren binnen.

Huurder ontkent echter de exploitatie van een sexinrichting. Huurder geeft aan dat een goede vriendin die bij hem logeert, tegen betaling sexuele diensten verleent aan cliënten wegens haar financiele situatie. Als hij had geweten dat ontruiming een gevolg kon zijn van die in zijn woning gaande sexuele diensten, had hij deze nooit toegelaten. Huurder stelt dat er sinds de bestuurlijke waarschuwing van de burgermeester geen sexuele diensten meer worden verleend. Ook is de huurder van mening dat er nooit overlast is bezorgd.

 

Huurder erkend echter wel dat met zijn medeweten, de woning is gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten. Gelet op de duur van de overtreding en dat de huurder reeds eerder was gewaarschuwd is de rechter van oordeel dat er sprake is van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst.

De rechter veroordeld tot ontruiming van de woning binnen 14 dagen na betekening van de uitspraak van de rechter.Lees meer

 < 1 2 3 4 5 >  Laatste