Vonnissen

Hier vindt u veel recente huurrecht jurisprudentie met name op het gebied van ontruiming en ontbinding van de huurovereenkomst.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databankOntruiming bij huurachterstand

27 Jul 2009

De hoogte van de huurachterstand rechtvaardigt de door de verhuurder gevorderde beeindiging van het huurcontract alsmede ontruiming van het gehuurde. Het door huurder in repliek gevoerde verweer wordt in verband met de goede procesorde niet meegenomen (doordat dit te laat in de procedure is ingebracht).Lees meerIllegale onderhuur, ontruiming en ontbinding huurovereenkomst

08 Jan 2009

Kort Geding. Hoofdhuurder erkent de woning zonder toestemming van verhuurder te hebben onderverhuurd. Dit in combinatie met het feit dat de hoofdhuurder hierdoor in strijd met de wet veel geld verdiende is een dermatig ernstige wanprestatie dat ontruiming wordt toegewezen. Het is immers waarschijnlijk dat ook in een bodemprocedure ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde zal worden toegewezen.Lees meer

Eerste  < 24 25 26