Vonnissen

Hier vindt u veel recente huurrecht jurisprudentie met name op het gebied van ontruiming en ontbinding van de huurovereenkomst.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databankOntbinding huurovereenkomst hennepkwekerij

22 Mar 2011

Huurders voeren aan dat hun wietkwekerij niet professioneel is, slechts voor eigen gebruik is en dat het om weinig planten gaat. De kantonrechter beslist dat dit geen geringe tekortkoming is die ontbinding en ontruiming niet zou rechtvaardigen. Voor de ernst van de tekortkoming is niet van doorslaggevend belang of sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt. Wanneer de teelt bedrijfsmatig is, is ontbinding en ontruiming zonder meer gerechtvaardigd. Echter ook als er sprake is van teelt voor eigen gebruik kan de ontbinding gerechtvaardigd zijn. Ook al zou er geen sprake zijn van van beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, er is wel degelijk in strijd gehandeld met de huurovereenkomst. De huurovereenkomst wordt door de rechter dan ook ontbonden en de ontruiming toegewezen.Lees meerOntbinding huurcontract dringend eigen gebruik

21 Mar 2011

Het huurcontract wordt door de kantonrechter beeindigd op basis van dringend eigen gebruik. Verhuurder heeft voldoende aannemelijk kunnen maken dat hij de woning weer nodig heeft voor eigen gebruik na zijn terugkeer vanuit het buitenland. Verhuurder beschikt niet over andere woonruimte en hij heeft en gezin (incl. minderjarig kind). Daaarnaast wist huurder dat het om tijdelijke verhuur ging (gedurende het verblijf van verhuurder in het buitenland). Het belang van verhuurder is daarom groter dan het (voornamelijk financiele) belang van de huurder.Lees meerOntruiming na overlast kinderen

18 Mar 2011

De kinderen van huurder veroorzaken ernstige overlast. Huurder van de woning is verantwoordelijk voor de woonomgeving en schiet tekort in de nakoming van zijn plichten uit hoofde van de huurovereenkomst omdat hij geen maatregelen treft tegen zijn kinderen. De stelling van de huurder dat hij de opvoeding van zijn kinderen niet aankan doet daar niet aan af. De huurovereenkomst wordt door de rechter ontbonden en de ontruiming toegewezen.Lees meerOntruiming niet toegestaan na voldoening binnen terme de grace

17 Mar 2011

Eerder heeft de rechter de ontbinding en ontruiming toegewezen, met een terme de grace (huurder krijgt de gelegenheid de achterstand binnen een bepaalde termijn te voldoen). Nadat de huurder de achterstand binnen de gestelde termijn heeft voldaan, onstaat er een nieuwe achterstand. Verhuurder kan het eerder gewezen ontruimingsvonnis echter niet ten uitvoer leggen, omdat de grond waarop destijds de ontruiming is toewezen is komen te vervallen (omdat de huurder de eerste achterstand tijdig heeft voldaan).Lees meerOntbindng huur overeenkomst na huurachterstand

14 Mar 2011

Op grond van de huurachterstand wordt de ontbinding van het huur contract toegewezen, met dien verstande dat huurder een termijn krijgt om de huurachtertand te voldoen (terme de grace). Huurder is er niet in geslaagd te bewijzen dat er meer is betaald dan door verhuurder gesteld. Aan haar getuigenverklaring komt slechts beperkte bewijskracht toe nu zij zelf procespartij is. De overige getuigen hebben niet uit eigen waarneming kunnen verklaren waardoor deze getuigenissen geen waarde hebben.Lees meer

Eerste  < 13 14 15 16 17 >  Laatste