Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Vonnis na herhaaldelijke brand

25 Jan 2011

Vordering in kort geding tot ontruiming wegens schending zorgverplichting ten aanzien van het gehuurde ivm herhaaldelijke brand in het gehuurde Voor de beoordeling van een vordering als de onderhavige dient als uitgangspunt te gelden dat, wegens het ingrijpende en (haast) onomkeerbare karakter van een ontruiming, een vordering daartoe slechts zal kunnen worden toegewezen, indien zeer aannemelijk is dat de kantonrechter, indien in een bodemprocedure geadieerd, die vordering zal toewijzen. In de onderhavige zaak hebben in de huurwoning op drie data branden gewoed, op grond waarvan ontruiming wordt gevorderd. Dat er m.b.t. de eerste twee branden sprake is geweest van schuld van gedaagden (huurders) is, nu eiseres (verhuurster) ter staving van die stellingen niets heeft aangedragen, niet komen vast te staan. Het onderzoek door de politie naar de gestelde derde brandstichting (twee maal) is nog niet afgerond, terwijl het door eiseres overgelegde rapport van forensisch onderzoek naar die branden, gelet op het verweer ter zake van gedaagden, onvoldoende aanknopingspunten biedt om zonder nader onderzoek, waarvoor in kort geding geen plaats is, thans voorshands tot uitgangspunt te nemen dat die branden door het handelen of nalaten van gedaagden zijn veroorzaakt. Volgt weigering van de verzochte voorziening.Lees meer