Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontruiming na einde huurovereenkomst met wederzijds goedvinden

18 Feb 2011

Huurzaak. Kort geding tot ontruiming van woonruimte. Huurder wordt gehouden aan zijn ondertekening van een brief van verhuurder waarin de minnelijke beëindiging van de huurovereenkomst wordt bevestigd. Uit overwegingen van proceseconomie wordt, ondanks het ontbreken van spoedeisend belang, ook de gevorderde huurachterstand en gebruiksvergoeding toegewezen.Lees meer