Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Vonnis te late huurbetalingen

21 Feb 2011

Woningstichting vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde op basis van grove en herhaalde wanprestatie. Vanaf 1999 tot heden zijn gedaagden vele malen in gebreke gebleven om tijdig de verschuldigde huur te betalen. De kantonrechter wijst de vordering af nu de bestaande huurschuld (vrijwel) geheel is ingelopen en de ontbinding en ontruiming een te zware sanctie is mede gelet op de van oorsprong sociale herkomst van woningcorporaties en op de huiselijke omstandigheden van gedaagden.Lees meer