Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Vonnis huurachterstand

21 Feb 2011

Huurovereenkomst. Vordering van verhuurder in conventie ter zake van huurachterstand wordt toegewezen. De daarbij gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde worden niet toegewezen omdat de tekortkoming van de huurder “ afgezet tegen haar woonbelang “ te gering is om ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen. Vordering van huurder in reconventie om verhuurder te veroordelen tot herstel van gebreken aan het gehuurde wordt niet toegewezen, omdat gebleken noch gesteld is dat de verhuurder voor het instellen van de eis in reconventie van de klachten van de huurder op de hoogte was. Verhuurder zal zelf eerst in de gelegenheid gesteld moeten worden eventuele gebreken te herstellen.Lees meer