Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Vonnis vordering tot ontbinding huurovereenkomst en ontruiming

23 Feb 2011

Eiser wenst eis te vermeerderen met beroep op uitspraak van Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 19 juni 2006 en 28 april 2008 en uitspraak van Hoge Raad inzake de uitspraak van de rechter met kenmerk LJN BC2800. Kantonrechter stelt vast dat bindende einduitspraken van rechters niet opnieuw ter discussie kunnen worden gesteld als latere rechters concluderen dat die uitspraken bij nader inzien fout waren en wijst vermeerdering van eis af. Kantonrechter gaat na of verdragsconforme uitleg ertoe kan leiden dat tussen twee partijen afgesproken huurprijs, zolang huurovereenkomst duurt, tegen wil van verhuurder naar benenden kan worden bijgesteld. Dit leidt tot vernietiging van uitspraak van huurcommissie, die ter beoordeling voorligt.Lees meer