Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Vonnis verbod ontruiming krakers

01 Mar 2011

Zolang de ontruiming niet behoorlijk aan de krakers is aangekondigd, mag de Staat niet tot ontruiming van de krakers van het HES-pand te Amsterdam overgaan. Een ontruiming door de Staat – bijzondere omstandigheden daargelaten - op strafrechtelijke gronden is alleen toelaatbaar als deze volgens duidelijke, gepubliceerde regelgeving vooraf aan de krakers is aangekondigd. Het hof Den Haag besliste al dat dergelijke regelgeving noodzakelijk is om krakers de gelegenheid te geven de ontruiming te laten beoordelen door de rechter. Het hof Amsterdam voegt hier nu aan toe dat dergelijke regelgeving ook noodzakelijk is in verband met de bescherming die het EVRM geeft, zoals het huisrecht, waarop ook krakers aanspraak kunnen maken.Lees meer