Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontbinding huurovereenkomst hennepkwekerij

22 Mar 2011

Huurders voeren aan dat hun wietkwekerij niet professioneel is, slechts voor eigen gebruik is en dat het om weinig planten gaat. De kantonrechter beslist dat dit geen geringe tekortkoming is die ontbinding en ontruiming niet zou rechtvaardigen. Voor de ernst van de tekortkoming is niet van doorslaggevend belang of sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt. Wanneer de teelt bedrijfsmatig is, is ontbinding en ontruiming zonder meer gerechtvaardigd. Echter ook als er sprake is van teelt voor eigen gebruik kan de ontbinding gerechtvaardigd zijn. Ook al zou er geen sprake zijn van van beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt, er is wel degelijk in strijd gehandeld met de huurovereenkomst. De huurovereenkomst wordt door de rechter dan ook ontbonden en de ontruiming toegewezen.Lees meer