Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontruiming na overlast kinderen

18 Mar 2011

De kinderen van huurder veroorzaken ernstige overlast. Huurder van de woning is verantwoordelijk voor de woonomgeving en schiet tekort in de nakoming van zijn plichten uit hoofde van de huurovereenkomst omdat hij geen maatregelen treft tegen zijn kinderen. De stelling van de huurder dat hij de opvoeding van zijn kinderen niet aankan doet daar niet aan af. De huurovereenkomst wordt door de rechter ontbonden en de ontruiming toegewezen.Lees meer