Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontruiming na bewoning woning overleden vader zonder recht of titel

29 Mar 2011

Woningbouwvereniging vordert ontruiming omdat zoon de huurwoning van zijn overleden vader zonder recht of titel bewoont. Zoon beroept zich op medehuurderschap omdat hij jarenlang bij zijn hulpbehoevende vader zou hebben ingewoond om hem te verzorgen en dus met vader een duurzaam gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd. De kort geding rechter beslist dat onvoldoende aannemelijk is dat de zoon langer dan 10 maanden bij vader heeft gewoond. Hierdoor kan niet gesproken worden van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding omdat het er daarbij om gaat dat de huurder met een ander duurzaam samen in wederkerigheid een huishouding voert en niet dat die ander de huurder enige tijd verzorgt. De gevorderde ontruiming wordt dan ook toegewezen.Lees meer