Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Overlast door aanwezigheid 3 kilo hasj. Ontruiming afgewezen

07 Apr 2011

In de woning van huurders is drie kilo hasj gevonden. Deze is daar verstopt door de uitwonende meerderjarige zoon van huurders. De woningstichting stelt in algemene termen dat een huiszoeking door de politie voor de omwonenden overlast oplevert. Niet gesteld of gebleken is echter dat er drugshandel vanuit de woning plaatsvond. Naar het oordeel van de kort geding rechter brengt enige onrust in de buurt door de (eenmalige) aanwezigheid van de politie niet zonder meer met zich mee dat sprake is van overlast die onbinding en ontruiming rechtvaardigt. Lees meer