Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Hennepkwekerij, huurachterstand, huurcontract ontbonden

18 Apr 2011

Huurder heeft in de gehuurde woning een wietplantage geëxploiteerd, waardoor hij in strijd handelt met de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst alsmede zijn verplichting zich als goed huurder te gedragen. Het feit dat de kwekerij inmiddels is ontmanteld, doet niets af aan deze tekortkoming. De vrouw van de huurder voert nog aan dat zij niet wist van de hennepkwekerij. De rechter is van oordeel dat het onaannemelijk is dat er geen enkele aanwijzing is geweest, zij had in iedere geval enig vermoeden moeten hebben. De rechter wijst ontruiming reeds op basis van het voorgaande toe. Daarnaast hebben de huurders een huurachterstand van meer dan drie maanden laten ontstaan, hetgeen eveneens voldoende grond biedt ontruiming toe te wijzen.Lees meer