Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Opschorting huurbetaling, onbinding huurovereenkomst

27 Apr 2011

Huurder van een woning schort huurbetaling tijdens acht maanden geheel op wegens door hem gestelde gebreken. Huurder stelt dat diverse zaken dienen worden te vervangen omdat zij 30 jaar oud zijn. De huurder kan echter niet zomaar eisen dat diverse voorzieningen vervangen worden danwel gerenoveerd om de enkele reden dat zij 30 jaar oud zijn. Zelfs al mocht er al sprake zijn van gebreken, dan rechtvaardigen deze gebreken niet een volledige opschorting van de huurbetaling tijdens een termijn van acht maanden. Gezien het voorgaande is de huurder ernstig tekortgeschoten in de nakoming van zijn plichten uit de huurovereenkomst en de gevorderde ontbinding en ontruiming wordt dan ook door de rechter toegewezen.Lees meer