Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Overlast door ruzies, drankmisbruik en hennepkwekerij, huurcontract ontbonden

28 Apr 2011

In de verhuurde woning is een wietplantage aangetroffen, daarbij veroorzaakt huurder overlast. Het gaat hierbij om geluidsoverlast, ruzies, vecht- en scheldpartijen, bedreigingen en alcoholmisbruik, aldus de door de wijkagent verstrekte info en verklaringen van de buurman en een andere omwonende. Huurder is herhaaldelijk door verhuurder gesommeerd de overlast te doen eindigen, echter zonder resultaat. E.e.a. is een dermate ernstige tekortkoming in de nakoming van de plichten van de huurder, dat ontruiming door de voorzieningenrechter wordt toegewezen.Lees meer