Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Huurcontract ontbonden bij geringe huurachterstand

03 May 2011

De huurachterstand is door de huurder grotendeels ingelopen, waardoor nog slechts € 302,87 openstaat. Feit blijft echter dat er een achterstand in de betaling van de huur termijnen was die reeds zes maanden voortduurde. In deze zes maanden is nimmer tijdig betaald. Onder deze omstandigheden is het Hof van mening dat het bedrag van € 302,87 niet zodanig gering dat ontbinding van de huurovereenkomst niet gerechtvaardigd is. Het vonnis van de kantonrechter waarin de huurovereenkomst werd ontbonden wordt dan ook bekrachtigd.Lees meer