Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Dringend eigen gebruik woonruimte, opzegging, ontruiming

17 May 2011

Verhuurder van een appartement doet een beroep op dringend eigen gebruik op basis van de volgende gronden:

- de zakelijke activiteiten van verhuurder zijn sterk teruggelopen en met de daarmee gepaard gaande daling van inkomen is hij niet in staat ergens anders aanvaardbare woonruimte te huren,

- hij heeft woonruimte nodig in de nabijheid van de scholen van zijn kinderen, die door zijn echtscheiding enkele dagen per week bij hem wonen,

- hij kan in het appartement beter zijn werk uitvoeren,

- de onderhoudskosten van het appartement blijken niet in verhouding te staan tot de huuropbrengsten,

- de huurders komen gezien hun leeftijd reeds vele jaren in aanmerking voor andere passende woonruimte,

- de huurders beschikken over eigen woonruimte in een andere provincie.

De rechter overweegt dat de huurders eveneens een groot belang hebben, zij zijn gehecht aan het apparemtement en het is de uitvalsbasis van hun sociale en werkzame leven, maar concludeert dat de belangen van verhuurder zwaarder wegen. De rechter beslist dat de huurders het gehuurder per 1 mei 2012 dienen te ontruimen. De rechter wijst ook een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtinskosten toe van € 15.000,- (dit bedrag heeft de verhuurder zelf voorgesteld).Lees meer