Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Huurachterstand 3 maanden, betalingen toegerekend aan oudste huurtermijnen

25 May 2011

Verhuurder stelt dat er een huurachterstand van 3 maanden is, te weten de huur van mei, juni en juli 2009, op basis waarvan de kantonrechter het huurcontract ontbindt. In hoger beroep stelt de huurder dat huur van mei op 28 april 2009 zou zijn voldaan, en op 4 augustus de huur van juli en augustus, waardoor er op het moment van de uitspraak van de kantonrechter dus geen achterstand zou zijn over de maanden mei, juni en juli 2009. Verhuurder heeft een betalingsoverzicht overlegd, waaruit blijkt dat genoemde betalingen zijn verwerkt, en dat deze zoals gebruikelijk zijn toegerekend aan de eerst vervallen maanden. Er bestond dus een huurachterstand van drie maanden die ontbinden van de huurovereenkomst rechtvaardigde. Hieraan doet niet af dat er een lange huurrelatie bestond tussen huurder en verhuurder en ook niet dat huurder tijdelijk niet kon voldoen wegens zijn verblijf in detentie.Lees meer