Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Onderverhuur zonder toestemming, ontbinding en ontruiming

05 Apr 2010

Woning illegaal onderverhuurd aan studenten. Het hof beslist dat onderhuur in beginsel moet worden gezien als een tekortkoming die het ontbinden van het huurcontract rechtvaardigt, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt. Het belang van de verhuurder (woningcorporatie) om ter uitvoering van haar woningdistributiebeleid zelf te bepalen aan wie zij haar woningen verhuurt weegt zwaarder dan het belang van de huurder om over zijn woning te beschikken, temeer nu hij door de woning onder te verhuren reeds niet over de woning kan beschikken.Lees meer