Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Huurachterstand van 1 maand, ontbinding

21 Jun 2011

Ten tijde van dagvaarding had de huurder een huurachterstand van minder dan 3 maanden, namelijk 2 maanden, maar daarbij bestond er in 2008 ook al een achterstand van 2 maanden. Na dagvaarding heeft de huurder de huurachterstand van twee maanden voldaan. Het feit dat huurder al eerder een huurachterstand had, alsmede het feit dat huur van januari tijdens de procedure ook niet tijdig werd voldaan, mede gezien het feit dat gedaagde zich niet als goed huurder gedroeg door bezichting te weigeren, waren voor de kantonrechter voldoende om de huurovereenkomst te ontbinden. In hoger beroep voert gedaagde aan dat er ten tijde van de comparitie van partijen slechts een huurachterstand van 1 maand was (januari) en dat dit onvoldoende zou zijn voor ontbinding. De rechtbank beslist echter dat een verhuurder niet hoeft te accepteren dat de huur regelmatig te laat wordt betaald. Dit, mede gezien de weigering tot bezichtiging, is naar het oordeel van de rechtbank voldoende om de huurovereenkomst te ontbinden en ontruiming toe te wijzen.Lees meer