Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Dringend eigen gebruik, renovatie, niet aanvaarden redelijk voorstel

31 Aug 2011

Woning is ongeschikt voor bewoning en dient te worden gerenoveerd, verhuurder heeft een renovatievergunning, bouwplan en begroting. Gedaagde is niet ingegaan op de voorstellen van verhuurder om een verhuiskosten vergoeding te betalen van € 20.000,00 en bij terugkeer na de renovatie een even grote woning, gelegen op de eerste etage van hetzelfde perceel, tegen een redelijke huur betrekken, danwel een verhuiskostenvergoeding van € 50.000,00 bij definitief vertrek. Door niet op deze voorstellen in te gaan en daarmee niet mee te werken aan de renovatie, gedraagt gedaagde zich niet als goed huurder. De huurovereenkomst wordt door de rechter ontbonden.Lees meer