Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontbinding na overlast honden, woning feitelijk gebruikt als kennel

28 Oct 2011

Overlast door 4 honden, logeerhonden en nesten met jonge honden. Huurder drijft van uit de woning een kennel, maar niet is gebleken dat er sprake is van een kennel met enig bedrijfsmatig karakter. De overlast bestaat uit vervuiling en een sterke hondengeur. Deze overlast is op zich volgens de rechter niet voldoende om en de huurovereenkomst te ontbinden, echter gebleken is dat het gehuurde niet geschikt is voor het houden van 4 honden (en zeker niet voor het fokken van en handelen in puppies). De woning is daarvoor te klein en kan feitelijk ook niet meer als woning worden gezien maar meer als kennel. Daarnaast is gebleken uit brieven en verslagen van de wijkbeheerder en de huismeester dat gedaagde zich niet aan gemaakte afspraken houdt. Op basis van het voorgaande wordt de huurovereenkomst door de kantonrechter ontbonden.Lees meer