Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Huurcontract ontbonden na overlast, bedreiging, vernieling

18 Nov 2011

Een getuige verklaart ernstige overlast te ervaren van de huurder, waarbij zij concrete incidenten heeft benoemd. Deze incidenten worden gestaafd door de overgelegde stukken en de afgelegde verklaringen van andere getuigen. Zo is door een tweede getuige bevestigd dat de eerste getuige aangiftes en meldingen van overlast bij de politie heeft gedaan. Daarnaast hebben andere getuigen verklaard regelmatig muziek te horen. Hiermee is voor de kantonrechter voldoende komen vast te staan dat huurder overlast veroorzaakt in een mate die het ontbinden van het huurcontract rechtvaardigt.Lees meer