Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Huurovereenkomst ontbonden na drogen 4 wietplanten

22 Nov 2011

Door de politie is in de huurwoning een hennepdrogerij aangetroffen. Huurder voert aan dat het maar vier planten waren en dat het hobbymatig geteelde hennep betrof die hij weggaf. Gezien het voorgaande zou er ook geen sprake zijn van een overtreding van de Opiumwet.

De rechter beslist dat de vraag of de huurder strafrechtelijk vervolgd kan worden een geheel andere is dan de vraag of de huurder tekort schiet in de plichten uit de huurovereenkomst. De rechter beslist dat het kweken en bewerken van wiet in beginsel strijdig is met de bestemming van een huurwoning en een tekortkoming is in de nakoming van de huurovereenkomst die ontbinding rechtvaardigt, tenzij er sprake is van hobbymatige kweek voor eigen gebruik. Wanneer dit laatste namelijk het geval is, is er sprake van een tekortkoming in nakoming van de huurovereenkomst die ontbinding van de huurovereenkomst niet rechtvaardigt.

Huurder heeft echter aangegeven dat de wiet niet voor eigen gebruik was, maar dat hij deze weggaf. Het in werking hebben van een drogerij ten behoeve van het gebruik van wiet door anderen, of dat nu wel of niet tegen betaling is, acht de rechter een tekortkoming die ontbinding wel rechtvaardigt. De huurovereenkomst wordt dan ook ontbonden.Lees meer