Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Door hennepkwekerij ontruiming toegwezen

29 Dec 2011

Verhuurder vordert ontbinding en ontruiming als gevolg van de aangetroffen hennepkwekerij in het gehuurde. Huurder voert aan geen weet te hebben gehad van de hennepkwekerij in de woning. De kamer waarin de hennpekwekerij is aangetroffen zou door haar aan een derde ter gebruik zijn gegeven voor de opslag van goederen. Huurder heeft enkele persoonlijke omstandigheden waarvoor huisvesting van groot belang is. Zo heeft zij een zoon met gedragsproblemen onder begeleiding van jeugdzorg, hiervoor is een stabiele thuisbasis nodig. Ook heeft zij een zoon mtet het down syndroom, welke in een instelling woont en in de weekenden geregeld thuis komt.

Gezien er in de woning 99 wiet planten zijn aangetroffen, is in de beoordeling vast komen te zijn dat huurder in strijd met de huurvoorwaarden heeft gehandeld. Dat de huurder aanvoert dat de hennepkwekerij door een derde zou zijn aangebracht gaat in deze niet op. Huurder is verantwoordelijk voor schade die door derden aan het gehuurde zijn aangebracht. De derde heeft immers met goedvinding van de huurder gebruik gemaakt van het gehuurde. De tekortkoming in de naleving van de huurovereenkomst kan haar hierom worden toegerekend. Het verweer van de huurder omtrent haar twee zoons is onvoldoende om de ontbinding en ontruiming niet toe te wijzen.

De kantonrechter beslist op basis van bovenstaand tot ontbinding van de huurovereenkomt en ontruiming van de woonruimte.Lees meer