Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontbinding huurovereenkomst na brandschade door wietplantage

18 May 2012

Verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van de brandschade die is ontstaan in de huurwoning. De politie had de restanten van 180 wietplanten aangetroffen toen de brand was geblust. Tevens is er een afvoerkanaal aangebracht in de woning en is er electriciteit afgetapt. Daarnaast is er ook sprake van huurachterstand. Verhuurder is van mening dat de huurder is tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomst en dat de huurder onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. 

Huurder is van mening dat er geen direct verband ligt met de brand en de volgens hem beperkt aantal wietplanten in zijn kelder. Volgens de huurder is de brand veroorzaakt door het achterstallige onderhoud van de woning en heeft kortsluiting tot gevolg gehad.

De rechter is van oordeel dat de huurder onrechtmatig heeft gehandeld jegens de verhuurder door het voeren van een hennepkwekerij, de aanleg van het afvoerkanaal en het aftappen van elektriciteit. De huurder heeft een brandgevaarlijke situatie doen ontstaan. Door de huurachterstand en schade is de huurder tekortgeschoten in de nakoming van zijn plichten.

De rechter beslist tot ontbiniding van de huurovereenkomt en betaling aan verhuurder van de geleden schade.

 Lees meer