Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Ontruiming wegens exploitatie van sexinrichting in een huurwoning

12 Jun 2012

In een huurwoning is tijdens een politiecontrole de exploitatie van een sexinrichting gecontateerd. De huurder van de woning was niet in het bezit van een exploitarievergunning voor een sexinrichting. Hier op volgend heeft de huurder van de woning een bestuurlijke waarschuwing van de burgermeester ontvangen.

De verhuurder is van mening dat de verhuurder in strijd is met de huurovereenkomt en de algemene voorwaarden door derden gebruik te laten maken van het gehuurde. Verder heeft de verhuurder spoedeisend belang bij een vordering tot ontruiming omdat de huurder voor overlast zou zorgen. Verhuurder krijgt nog steeds klachten van buren binnen.

Huurder ontkent echter de exploitatie van een sexinrichting. Huurder geeft aan dat een goede vriendin die bij hem logeert, tegen betaling sexuele diensten verleent aan cliënten wegens haar financiele situatie. Als hij had geweten dat ontruiming een gevolg kon zijn van die in zijn woning gaande sexuele diensten, had hij deze nooit toegelaten. Huurder stelt dat er sinds de bestuurlijke waarschuwing van de burgermeester geen sexuele diensten meer worden verleend. Ook is de huurder van mening dat er nooit overlast is bezorgd.

 

Huurder erkend echter wel dat met zijn medeweten, de woning is gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten. Gelet op de duur van de overtreding en dat de huurder reeds eerder was gewaarschuwd is de rechter van oordeel dat er sprake is van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst.

De rechter veroordeld tot ontruiming van de woning binnen 14 dagen na betekening van de uitspraak van de rechter.Lees meer