Vonnissen

In deze rubriek vind u een hoop informatie over huurrecht. Wij hebben voor uw een interessant archief opgebouwd wat u kunt helpen bij vragen over problemen met huurders en of andere huurzaken.

Ontruimingsvonnis.nl: Vonnis databank

Vonnis huurrecht

19 Jan 2011

Huurovereenkomst winkelruimte. De huurovereenkomst is aangegaan voor twee maal een jaar met voortzetting voor aansluitende periodes van telkens vijf jaar. Verhuurder vordert, naast achterstallige huurtermijnen, toekomstige huur termijnen tot het einde van de looptijd van de eerste vijf jaar. De kantonrechter verwerpt het beroep van huurder op artikel artikel 7:301 lid 2 en 3 BW, nu partijen bij aanvang van de huurovereenkomst een regeling hebben getroffen voor de situatie na afloop van de eerste twee jaar. Omdat verhuurder de winkelruimte aan een derde is gaan verhuren, wordt de vordering ter zake van toekomstige huur termijnen niet toegewezen.Lees meer